Chim Nhồng

1 Chim Nhồng
Chim Nhòng , Yểng Common Hill Myna (Gracula religiosa), đôi khi viết là “mynah” và trước đây là chỉ đơn giản gọi là “Hill Myna”, là con chim thường thấy ở aviculture, nơi nó thường được gọi đơn giản bởi hai cái tên sau này. Đây là một thành viên của họ chim sáo đá (họ Sturnidae), nó sống tại khu vực đồi của Nam Á và Đông Nam Á. Sri Lanka Hill Myna, một phân loài trước đây của G. religiosa, thường được chấp nhận như một loài riêng biệt G. ptilogenys hiện nay. Các loài Enggano Hill Myna (G. enganensis) và Nias Hill Myna (G. robusta) cũng được chấp nhận cụ thể riêng biệt, và nhiều người cho rằng loài Hill Myna (G. r. indica) từ Nilgiris và các nơi khác ở Tây Ghats của Ấn Độ như là một loài riêng biệt .

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>