Cú lùn phương bắc

30 Cú lùn phương bắc
Cú lùn phương bắc là một trong những loài cú nhỏ nhất trên thế giới. Một con cú chỉ có chiều dài cơ thể chưa đến 15 cm. Không giống như các loài cú khác, cú lùn phương bắc là loài có thể sinh sống và hoạt động ban ngày và cả vào lúc bình minh hay hoàng hôn.

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>