Đại bàng vàng

28 Đại bàng vàng
Đại bàng vàng. Trong khi các loài chim ăn thịt khác thường săn những con mồi nhỏ hơn như thỏ, vịt, loài đại bàng này lại chọn những động vật có vú to lớn làm mục tiêu săn bắt của mình, thường là cừu, dê rừng. Sau khi cắp con mồi lên không trưng, chúng quăng con mồi vào đỉnh núi để giết chết, trước khi ăn thịt

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>