Quạ Nhật Bản

27 Quạ Nhật Bản
Quạ Nhật Bản. Tuy không được phú cho những đặc điểm phù hợp với việc ăn quả hạch, nhưng loài quạ Nhật Bản này đã nghĩ ra một cách vô cùng thông minh: chúng đợi đèn đỏ, thả quả hạch trên đường ô tô đi. Khi ô tô chèn qua, quả hạch sẽ bị vỡ và chúng chỉ cần đợi lần đèn đỏ kế tiếp để lấy thức ăn về

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>